Køreprøven

Du kan blive tilmeldt køreprøve når:

  • Du har haft de krævede teorilektioner –
  • Du har haft den krævede kørsel på vej –
  • Du har bestået teoriprøven –
  • Du har været på køreteknisk anlæg.

​Medbring

  • Kørelærerens lektionsplan
  • Ansøgning om kørekort
  • Kopi af opholdstilladelse hvis du er udlænding.
  • Pas eller original navne- eller dåbsattest og billedelegitimation

Tid
Bestilles af din kørelærer

Sted
​Selve køreprøven afvikles på Faurgården 5D, Holbæk politistation.

Til køreprøven er der afsat 2 x 45 minutter. Først en køretime, derefter køreprøven. Den prøvesagkyndige vil normalt først bede dig gennemgå noget af det tekniske på bilen. Herefter skal du bevise, at du er i stand til selvstændigt og uden indblanding at føre bilen.

Den prøvesagkyndige ønsker at se en flydende og initiativrig kørsel, ikke for forsigtig, og ikke for frisk.

Kørslen omfatter blandt andet vigepligter, rundkørsler, vendinger,  mørkekørsel, motorvejskørsel og parkeringsmanøvrer.

En køreprøve kan altid aflyses af politiet uden forudgående varsel. Det vil fortrinsvis foregå om vinteren på grund af sne, eller hvis politiet er optaget af akutte opgaver.

Aflyses en prøve af politiet, berammes ny prøve i samarbejde med kørelæreren hurtigst muligt. Hvis du aflyser din prøve skal det ske inden kl. 12.00, 5 hverdage før.

Udebliver du fra en af dine prøver er dit gebyr tabt. Der kan dog i visse situationer ved fremlæggelse af lægeerklæring, dødsfald eller lign. berammes en ny gebyrfri prøve.

Al restance skal være afregnet inden start på den praktiske køreprøve med mindre andet er aftalt.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os